طراحان وب شمال


 آمار بازدید ها
 تقویم روز

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای مازندران : با اجرای طرح ملی دانش آموزی نجات آب در استان مازندران در سال تحصیلی 95 ـ 94 بیش از 350 دانش آموز اثر خود را به دبیر خانه طرح داناب ارسال کردند .

این آثار که از 18 مدرسه و 8 شهرستان بوده دانش آموزان اثر خود را با موضوعات مختلف از جمله مدیریت مصرف آب ، حفاظت کمی و کیفی از منابع آب ، آب زیرزمینی ، خشکسالی ، سیل ، رودخانه در قالب شعر ، نقاشی ، روزنامه دیواری ، خوشنویسی ، گزارش ، مقاله ، ماکت ، داستان ، عکس ، فیلم کوتاه و نامه و انشاء تهیه نمودند که کلیه آثار ارسالی از سوی دبیر خانه مورد ارزیابی قرار گرفت .

همچنین مهلت ارسال آثار از سوی دانش آموزان و معلمین تا نیمه خرداد ماه سالجاری از سوی دبیر خانه تمدید شد که مدارس می توانند آثار خود را به آدرس شرکت آب منطقه ای مازندران واقع در کیلومتر 3 جاده ساری قائمشهر ارسال نمایند .

ضمناً پیش بینی می شود تعداد آثار ارسالی در سالجاری به مرز بیش از 3000 مورد برسد .