طراحان وب شمال


 آمار بازدید ها
 تقویم روز
بسمه تعالی
صورتجلسه تحویل جوائز دانش آموزان برتر طرح داناب

توضیح اینکه با عنایت به ارائه آثار و تلاش های دانش آموزان و دبیران محترم دبیرستان متوسطه...............................شهرستان.............................................. در اجرای طرح دانش آموزی نجات آب ( داناب ) در اجرای برنامه های روزنامه دیواری ، سرود ، نمایش، مقاله ، ماکت ، عکاسی ، نقاشی ، داستان نویسی و ...) از نفرات برتر طی مراسم ویژه ای با حضور مسئولین طرح تجلیل بعمل آمد ضمناً هدایای دانش آموزان و معلمین رابط برتر به مبلغ ..................... می باشد.

مجری طرح                           مشاور طرح                         مدیر مدرسه                 معلم رابط