طراحان وب شمال


 آمار بازدید ها
 تقویم روز

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای مازندران : این نمایشگاه که با هدف ارتقاء دانش و آگاهی دانش آموزان به مباحث مدیریت منابع آب در استان و بهره گیری از مشارکت آنها و خانواده شان برگزار شد ،از روز سیزده بهمن ماه به مدت یک هفته در مدرسه مهندس پروین ساری دائر می باشد

.  

 در این نمایشگاه آثار و خلاقیت های دانش آموزان ومعلمین در زمینه آب زیر زمینی ، رودخانه ها ، سدها و تأسیسات آبی ، خشکسالی و سیلاب ، آلودگی منابع آب و چگونگی حفاظت از آن به اشکال گوناگون از جمله عکس ، پوستر ، روزنامه دیواری ، مقالات ، تحقیق ، ماکت و ... به نمایش گذاشته شد.

همچنین در کنار این نمایشگاه ایستگاه نقاشی نیز بر پا و مقرر شد در پایان به بهترین نقاشی هایی که از سوی دانش آموزان در طی بر پایی نمایشگاه ارائه می شود جوائزی اهداء گردد.