طراحان وب شمال


 آمار بازدید ها
 تقویم روز

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای مازندران : عوامل اجرای طرح داناب در استان مازندران با حضور در دبیرستان پسرانه فردوسی و دبیرستان دخترانه دانش ساری طرح دانش آموزی نجات آب را برای 1100 نفر از دانش آموزان این دو مدرسه تشریح و از معلمین  رابط طرح در مدرسه فردوسی و دانش که به عنوان رابط برتر درناحیه 2  شهرستان ساری انتخاب شده اند و تعدادی از  دانش آموزان  این دو مدرسه که اثار آنها به عنوان آثار برتر انتخاب شده بود  تجلیل به عمل آوردند .

دانش آموزان مدارس مذکور که در محوطه مدرسه حضور یافته بودند ابتدا مدیران مدارس مذکور ضمن برشمردن اهمیت آب در کشور عزیزمان، به نقش دانش آموزان و معلمین در انجام این طرح مهم ملی پرداختند .

سپس دبیر طرح داناب در استان مازندران با اشاره به نقش دانش آموزان و معلمین در امر اطلاع رسانی و فرهنگ سازی و ضرورت تغییر رفتار آحاد مردم در زمینه حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع آب به دستاوردهای این طرح در طی 4 سال گذشته در سطح استان و کشور پرداختند و افزودند : امروز مشارکت میلیون ها نفر در این طرح نشان از اثر بخشی آن داشته و دولت امر اطلاع رسانی ، آموزش و فرهنگ سازی را یکی از پروژه های مهم طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب معرفی نمود و این سبب شد تا ما امسال علاوه بر اجرای این طرح در سطح مدارس آن را در بین دیگر اقشار جامعه از جمله کشاورزان ، زنان و حتی مدیران و کارشناسان توسعه دهیم و استقبال خیلی خوبی از این طرح در بین اقشار مختلف جامعه شده و این استقبال  نتیجه زحمات سال های گذشته معلمین و دانش آموزان در سطح جامعه است  .

 در ادامه دبیر طرح داناب ضمن تاکید بر مشارکت بیشتر دانش آموزان و والدین آنها در سالجاری از نفرات برتر این مدارس و معلم رابط طرح با اهدا لوح تقدیر و هدایایی قدردانی نمود.