طراحان وب شمال


 آمار بازدید ها
 تقویم روز

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای مازندران : در اولین جلسه راهبری طرح دانش آموزی نجات آب که با حضور تعدادی از مدیران و کاشناسان آموزش و پرورش مازندران ، آب منطقه ای و مشاور طرح برگزار شد طرح دانش آموزی نجات آب به عنوان یکی از اولویت های مهم بخش اطلاع رسانی آب منطقه ای مازندران اعلام گردید .

در این جلسه دبیر طرح نجات آب استان با تشریح روند اجرای طرح در سطح مدارس استان و قدردانی از همکاری خوب مدیران آموزش و پرورش بخصوص بخش متوسطه گفت : این طرح با حمایتی که از سوی آموزش و پرورش استان صورت گرفته در مدارس استان مورد پذیرش واقع شد و استقبال خوبی از سوی مدیران مدارس و معلمین آنها صورت می گیرد و آن را به عنوان بخشی از کار آموزشی بسیار مفید دانسته و خواهان حضور بیشتر تیم ما در مدارس هستند اما امکانات و منابع ما متناسب با نیاز نیست .

وی با بیان اینکه با ابتکاری که  آموزش و پرورش استان انجام داده اولویت ما در درجه اول مدارس منتخب و فرهنگ شما است و تلاش ما این است که وقت بیشتری برای این مدارس که از لحاظ جمعیت دانش آموزی و معلمین هستند بگذاریم گرچه در روند اجرا از دانش آموزان و معلمین و حتی خانواده دانش آموزان غافل نیستیم .

براری در پایان از اختصاص بخشی از صفحات پیک نوروزی دانش آموزی پایه اول تا نهم به موضوع آب قدردانی کرد .