طراحان وب شمال


 آمار بازدید ها
 تقویم روز

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای مازندران : میزان مشارکت دانش آموزان برخی از مدارس استان مازندران در طرح ملی نجات آب به بیش از 80 درصد در سال تحصیلی 95 ـ 94 رسید .

با تلاشی که برخی از مدیران مدارس و معلمین رابط طرح نجات آب در برخی از مدارس استان انجام داده اند دانش آموزان مدارس آنها به صورت انفرادی یا مشترک یک اثر را در زمینه آب با موضوع مختلف در قالب شعر ، نقاشی ، روزنامه دیواری ، خوشنویسی ، فیلم ، عکس ، داستان ، نمایش ، مقاله ، گزارش ، وبلاک و ... تهیه و به دبیرخانه این طرح واقع در شرکت آب منطقه ای ارسال نمودند .

شایان ذکر است طرح ملی نجات آب که با هدف اطلاع رسانی ، آموزش و فرهنگ سازی در زمینه آب بین معلمین ، دانش آموزان و خانواده آنها طی پنج سال در استان انجام می گیرد سالانه شاهد استقبال بیشتر مدارس در این خصوص بوده که افزایش 30 درصدی برخی مدارس در ارسال آثار در مقایسه با سال گذشته مؤید این موضوع است .