طراحان وب شمال


 آمار بازدید ها
 تقویم روز
به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای مازندران روز چهارشنبه مورخ 1398/4/5 نشستی با حضور آقای مهندس هاشمی مدیر امور منابع آب بهشهر، نکا و گلوگاه و مسئول رودخانه های امور با اهالی روستای حاجی محله در مسجد روستا برگزار شد. هدف از این جلسه توجیه همراهی مردم در اجرای عملیات لایروبی با مشارکت بخش خصوصی بوده است.